یک sysadmin دیگر!

علاقه مند به زیرساخت، انسان و فلسفه

رزومه تخصصی

در دست تکمیل !